Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

בן-גוריון דוד (גרין)

ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל. מראשי תנועת העבודה בארץ-ישראל, מזכיר ההסתדרות הכללית ויושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית.
תאריך לידה:   1886
תאריך פטירה:   1973

מקום לידה:      פלונסק, פולין
תאריך עליה:   1906


, ,בן גוריון ליד שולחנו בשדה בוקר, 1951
בן-גוריון בצוואתו: "בנגב ייבחן העם בישראל".,בן-גוריון במלחמת העולם השנייה: "ניאבק ב'ספר הלבן' כאילו לא קיים היטלר, וניאבק בהיטלר כאילו לא קיים 'ספר לבן'."
קישורים לאתרים:

נולד בפלונסק, פולין. קיבל חינוך ציוני מילדותו. בשנת 1904 נסע לוורשה להמשך לימודיו, שם התקרב לחוגי 'פועלי ציון'. בשנת 1906 ניסח את המצע האידיאולוגי של מפלגת 'פועלי ציון' בארץ - 'הפלטפורמה של רמלה' (המקום בו נועדו המנסחים). ב-1907 עבר לגליל ועבד כפועל חקלאי. ב-1910 ייסד עם יצחק בן צבי ורחל ינאית את 'האחדות', שהיה ביטאונה של 'פועלי ציון'. ב-1911 יצא ללימודי משפטים בקושטא. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה חזר ארצה, אך גורש על ידי התורכים. בשנות גלותו פעל בן-צבי בארצות הברית במגמה להעמיק את הקשר עם תנועת הפועלים היהודית שם והיה שותף בהקמתה של תנועת 'החלוץ'. סייע להקמת ה'גדוד העברי' האמריקני, שהצטרף לצבא הבריטי בשלהי מלחמת העולם הראשונה וחזר במסגרתו ארצה.

דוד בן גוריון - איור

מיוזמי הקמתה של 'אחדות העבודה' (1919) ושל הסתדרות העובדים הכללית (1920). כיהן כמזכיר ההסתדרות מ-1921 עד שנת 1935. יזם את הקמת 'חברת העובדים'. נמנה עם מייסדי מפא"י ב-1930. פעל נגד המגמות המקסימליסטיות של התנועה הרוויזיוניסטית. על אף חילוקי הדעות עמה, ניסה ב-1934 לגבש הסכם פעולה בינה לבין תנועת העבודה. ההסכם, אותו ניסח עם זאב ז'בוטינסקי, נדחה על ידי חברי ההסתדרות ולא יצא אל הפועל.

הצטרף להנהלת ההסתדרות הציונית בשנת 1933 כמנהל המחלקה המדינית וונבחר לתפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית בשנת 1935. ניהל מגעים עם מנהיגים ערביים ללא הצלחה. על רקע המרד הערבי והצעת החלוקה של ועדת פיל תמך בתכנית לחלוקת הארץ במטרה להקים מדינה יהודית. במלחמת העולם השנייה תמך בשיתוף פעולה עם הבריטים, למרות 'הספר הלבן' של מקדונלד שהגביל חמורות את אפשרויות העלייה לארץ ורכישת קרקעות על ידי יהודים, וניסח את קווי מדיניות זו כך: 'ניאבק בספר הלבן כאילו לא קיים היטלר וניאבק בהיטלר כאילו לא קיים ספר לבן'. ב-1942 יזם יחד עם חיים וייצמן את ועידת בילטמור, שבה הוחלט כי בתום המלחמה יש לחתור להקמת קומונוולת יהודי בארץ ישראל. פעל והנהיג את המאמץ לעלייה בלתי לגאלית לארץ בתום המלחמה. בעקבות הערכתו כי הסכסוך עם הערבים עתיד להפוך למלחמה אזורית כוללת, פעל לביסוסו של כוח מגן יהודי הכפוף להנהגה מרכזית. בשנת 1946 קיבל גם את תיק הביטחון בהנהלת הסוכנות. במסגרת תפקיד זה ריכז את מאבקו של היישוב במלחמה העצמאות. ניסח את הכרזת העצמאות, אותה הקריא עם הקמתה של הממשלה הזמנית, שבה שימש גם כשר ביטחון ומופקד על ניהול המערכה הצבאית.

בן גוריון ליד שולחנו בשדה בוקר, 1951
בן גוריון ליד שולחנו בשדה בוקר, 1951
נבחר בראש רשימת מפא"י לכנסת הראשונה עד החמישית. כיהן כראש ממשלה ושר ביטחון עד סוף שנת 1953. ומ-1955 עד 1963. בשנת 1964 בעקבות 'פרשת לבון' פרש ממפלגתו והקים כעבור שנה את רפ"י (רשימת פועלי ישראל). ב-1970 פרש מפעילות פוליטית. מבחינה היסטורית בולטת תרומתו כמנהיג פועלים בעל חזון חברתי, וכמעצב האסטרטגיה הביטחונית והאתוס הלאומי של מדינת ישראל.
ספרים שכתב:

- "אנחנו ושכנינו" (1931);
- "ממעמד לעם" (1933);
- "במערכה" (1949-1947);
- "בהילחם ישראל" (1950);
- "חזון ודרך" (1957-1951);
- "תקומתה ויעודה של מדינת ישראל" (1952);
- "צבא וביטחון" (1955);
- "מערכת סיני" (1959);
- "פגישות עם מנהיגים ערבים" (1967);
- "מכתבים לפולה ולילדים" (1968);
- "מדינת ישראל המחודשת" (1969);
- "זכרונות" (ארבעה כרכים - 1974-1971).

ספרים אודותיו:

- ארז יהודה, לחובר שמואל, "כתבי דוד בן-גוריון", ביבליוגרפיה תר"ע - תשי"ט 1910-1959, הועד הפועל של הסתדרות הפקידים בישראל, תל-אביב, 1960.
- ריבלין גרשון, פרת עמרם, "דוד בן-גוריון - האיש וצה"ל", משרד הבטחון, תל-אביב 1986
- וולפנזון אברהם, "דוד בן-גוריון ומדינת ישראל", עם-עובד, תל-אביב, 1974
- וולפנזון אברהם, "דוד בן-גוריון: מנהיג עם, מנהיג פועלים (עשור למותו)", ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, תל-אביב, 1983
- פרלמן משה, "דוד בן-גוריון", זמורה ביתן, תל-אביב, 1987
- סנט ג'ון רוברט, "דוד בן-גוריון: ביוגרפיה, פרשת חיים בלתי שכיחה", אחיאסף, ירושלים, 1959
- אביחי אברהם, "דוד בן-גוריון מעצב המדינה", כתר, ירושלים, 1974
- אוסטפלד זהבה, "צבא נולד: שלבים עיקריים בבניית הצבא בהנהגתו של דוד בן-גוריון", משרד הבטחון, תל-אביב, 1994
- גל אלון, "דוד בן-גוריון: לקראת מדינה יהודית - ההיערכות המדינית נוכח הספר הלבן ופרוץ מלחמת העולם השניה 1938-1941", אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבא, 1985
- הכהן דבורה, "תכנית המליון: תכניתו של דוד בן-גוריון לעליה המונית בשנים 1942-1945", משרד הבטחון, תל-אביב, 1994
- ארז יהודה, "דוד בן-גוריון - אלבום", עיינות, תל-אביב, 1953