Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אהרונוביץ יוסף

ממנהיגיה הבולטים של תנועת העבודה הישראלית, איש רוח ואידיאולוג. ממייסדיו של בנק הפועלים, וממנהליו עד מותו ב-1937.

תאריך לידה:   1877
תאריך פטירה:   1937

מקום לידה:      רוסיה
תאריך עליה:   1906


אהרונוביץ יוסף

קישורים לאתרים:

איש העלייה השנייה, עלה ארצה בשנת 1906, בכיר ראשיה של מפלגת 'הפועל הצעיר'. ערך את ביטאון המפלגה 'הפועל הצעיר' בשנים 1922-1907. בעלה של הסופרת דבורה בארון. במלחמת העולם הראשונה גורש מן הארץ על ידי התורכים. ממייסדיו של בנק הפועלים, שעם מנהליו נמנה עד למותו. ממייסדי ומראשי מפא"י. נשיא הסתדרות הסופרים. חבר במוסדות וגופים ציבוריים רבים. כתביו פורסמו בהוצאת 'עם עובד'.

מידע מורחב:

גבע ישי, יוסף אהרונוביץ, ספר העלייה השניה: אישים (ערך זאב צחור), יד יצחק בן צבי, תשנ"ח.    באדיבות אתר תולדוט.

ספרים שכתב:

- אהרונוביץ יוסף, "כתבי יוסף אהרונוביץ", תל אביב: עם עובד, 2 כרכים, 1941.
- אהרונוביץ יוסף, "העם והארץ: מבחר כתבים", תל אביב: תרבות וחנוך, 1970.
- אהרונוביץ יוסף, "מבחר כתבים: מבוא מאת אליעזר שביד", ירושלים: הסיפריה הציונית, 1983.