Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אביגור שאול (מאירוב)

מראשי ה'הגנה' וממעצבי דרכה, מפעילי 'אחדות העבודה' ומפא"י. ראש 'המוסד לעליה ב'', סגן שר הבטחון במלחמת העצמאות וראש ארגון 'נתיב'.
תאריך לידה:   1899
תאריך פטירה:   1978

מקום לידה:      דוינסק, לטביה
תאריך עליה:   1912


באדיבות ארכיון לבון

קישורים לאתרים:

עלה ארצה בשנת 1912 ולמד בגימנסיה הרצליה. בשנת 1918 הצטרף לקבוצת כנרת והקים שם את ביתו. השתתף בהגנה על תל חי בשנת 1920. הצטרף ל'אחדות העבודה' והתמנה מטעמה בשנת 1922 לחבר מרכז ה'הגנה'. היה מהפעילים המרכזיים בארגון וממעצבי דרכו ופעילויותיו. היה אחראי על פעולות הרכש של ה'הגנה'' בארץ ובחו"ל. טיפל בהקמת יישובים חדשים ברחבי הארץ ובהגנה עליהם. עסק בארגון הנוער החלוצי בפולין. פעל לפיתוח התעשייה הצבאית. במסגרת פעילותו ב'הגנה' הקים את הש"י (שירות הידיעות), את הר"ן (מחלקת הריגול הנגדי) והשתתף בהקמת החי"ם, החי"ש, הפלמ"ח ויחידות נוספות. בעקבות פרסום 'הספר הלבן' בשנת 1939 ריכז את המאבק נגדו. מונה לראש 'המוסד לעלייה ב'' ושימש בתפקיד ברוב שנות קיומו של הארגון. במסגרת תפקיד זה ניהל את מפעל ההעפלה ההמונית הבלתי-לגאלית מאירופה ומצפון אפריקה בדרכי 'הבריחה' ובנתיבי הים, וכן את ההעפלה בדרכי היבשה מארצות המזרח-התיכון. היה מאנשי המרכז במטה הכללי של ה'הגנה' והטביע את חותמו כמעט בכל פעולה בטחונית לפני הקמת המדינה.

במלחמת העצמאות מונה על ידי דוד בן גוריון לסגן שר הבטחון, עמד בראש משרד הביטחון וריכז את פעילות הרכש. לאחר נפילת בנו גור במלחמה שינה את שם משפחתו ממאירוב לאביגור. בתום המלחמה היה מבכירי משרד הביטחון והמשיך לעסוק בנושאי רכש. היה חבר בוועדות חשאיות חשובות וכן היה ידיד ויועץ קרוב של דוד בן-גוריון. במשך שנים רבות היה חבר במוסדות המרכזיים של מפא"י ושל ההסתדרות הכללית. בשנת 1952 הקים יחד עם איסר הראל את ארגון 'נתיב' ועמד בראשו בשנים 1970-1952. במסגרת התפקיד ניהל קשרים גלויים וחשאיים עם יהודי מזרח אירופה, בעיקר עם יהודי ברית המועצות, טיפח תרבות יהודית ועודד עלייה. יזם את כתיבתו של 'ספר תולדות ההגנה' ונמנה עם עורכיו. בשנת 1973 ניתן לו פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

ספרים שכתב:

- ספר תולדות ההגנה (3 כרכים) / שאול אביגור ואחרים (עורך). תל אביב: מערכות, 1955.
- קיצור תולדות ההגנה / שאול אביגור ואחרים (עורך). ‫ [תל-אביב] : משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תשל"ט 1978.
- ילקוט אחדות העבודה / ש. מאירוב ואחרים (עורך). ‫ תל-אביב : [חמו"ל] - דפוס אחדות, תרפ"ט-תרצ"ב. ‬
- ‫ תיאור: ‬
- עם דור ההגנה : פרשיות ודמויות. תל אביב, מערכות, תשי"א 1951.
- עם גור /‫ שרה ושאול אביגור. תל אביב : עם עובד, תשמ"א 1981. ‬
- ‫

ספרים אודותיו:

- אריה בועז, עלום ונוכח בכל: סיפור חייו של שאול אביגור. [תל אביב] : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, (תשס"ב 2001).