Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אלמוגי יוסף אהרון (קרלנבוים)

מראשי מפא"י, רפ"י ומפלגת העבודה. חבר ה'הגנה'. מזכ"ל מפא"י בשנים 1961-1960. ראש עיריית חיפה. ראש ההנהלה הציונית.
תאריך לידה:   1910
תאריך פטירה:   1991

מקום לידה:      פולין
תאריך עליה:   1930


אלמוגי יוסף אהרון

קישורים לאתרים:

עלה ארצה בשנת 1930 הצטרף לקיבוץ 'הכובש' (רמת הכובש). עבר לחיפה ומונה לראש פלוגות 'הפועל'. במלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי, נפל בשבי הגרמני ושהה בו ארבע שנים. בשובו מילא תפקידים שונים בעיר, בשליחות מפא"י. חבר מטה ה'הגנה' בעיר. ב-1955 נבחר לכנסת מטעם מפא"י וכיהן כחבר כנסת עד 1977. בשנת 1961 צורף לממשלה. תחילה כשר בלי תיק וכעבור שנה כשר הפיתוח, שר השיכון ושר העבודה. פרש מן המפלגה עם פרישת רפ"י ולאחר הקמתה של מפלגת העבודה מונה מטעמה לשר העבודה. פרש בראשית 1974, עם היבחרו לרשות עיריית חיפה. בשנת 1976 נבחר לרשות ההנהלה הציונית וכיהן בתפקיד עד 1978.


ספרים שכתב:

- אלמוגי יוסף, "בעובי הקורה" (1980)
- אלמוגי יוסף, "מעל הדוכן", תל אביב: עם עובד, תשמ"ב.
- אלמוגי יוסף, "בקולמוס ובבולמוס" (1982)
- אלמוגי יוסף, "בראש מורם" (1989)
- אלמוגי יוסף, "עניני השעה והזמן" (1992)