Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

גולומב אליהו

מראשי תנועת העבודה ומפא"י. מפקדה הלא מוכתר של 'ה'הגנה'. ממקימי הפו"ש, החי"ש והפלמ"ח.
תאריך לידה:   1893
תאריך פטירה:   1945

מקום לידה:      וולקוויסק, ביאלורוסיה
תאריך עליה:   1909


,באדיבות ארכיון לבון

נולד בוולקוויסק, ביאלורוסיה. עלה ארצה כנער ב-1909. מבוגרי המחזור הראשון של גימנסיה 'הרצליה'. בגמר לימודיו יצא לעבוד בכנרת ובדגניה, והקים עם בני כיתתו את 'ההסתדרות המצומצמת' של נוער לומד המקדיש חייו לפעולה חלוצית. במלחמת העולם הראשונה התנגד לגיוס לצבא התורכי והקים את 'הקבוצה היפואית', שנערכה להגנה עצמית ועמדה בקשר עם 'השומר'.

Click to enlarge
באדיבות ארכיון לבון
מראשי תנועת ההתנדבות לצבא הבריטי בשלהי מלחמת העולם הראשונה וחייל בגדוד הארצישראלי. ממייסדי ארגון ה'הגנה'. פעל להכפפת כוח המגן למרות ארצית אחת - תחילה במסגרת ההסתדרות הכללית ואחר-כך בכפיפות למוסדות הלאומיים. נחשב לבעל הסמכות העליונה ב'הגנה'. עסק ברכישת נשק בחו"ל. ממייסדי 'אחדות העבודה' וההסתדרות הכלליתחבר 'הוועד הלאומי' וציר מפלגתו לקונגרסים הציוניים. ממארגני ההעפלה בתקופת המנדט ומיוזמי התכנית להצנחת אנשי 'הגנה' באירופה בתקופת השואה.


ספרים שכתב:

- גולומב אליהו (ליקט והביא לדפוס יהודה ארז), "חביון לעז", תל אביב: עיינות, 1954.
- גולומב אליהו, "מדבריו", תל אביב, 1945.
- גולומב אליהו, "עיונים ביהדות זמננו: י"ג מסות", ירושלים: מ. ניומן, 1972.
- אליהו גולומב, "ראשי פרקים בתולדות הישוב", ירושלים: ספרית קו לקו, 1948.

ספרים אודותיו:

- שרת משה, "אורות שכבו", תל אביב: עם עובד, 1969.