Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

[ה]אדמה [תר"ף-תרפ"ג] 1919-1923
בשפה: עברית.ירחון לעניני תרבות וחברה. ערך: יוסף חיים ברנר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

אל הדף (המטרה) 1960-1962
בשפה: ערבית. ירחון ספרותי שפרסם בית ההוצאה לאור הערבי.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, ההסתדרות

אל-פג'ר 1958-1962
בשפה: ערבית. ירחון ספרותי-פובליציסטי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

אפקים, לחינוך ולתרבות 1943-1961
בשפה: עברית.עורך: צבי זהר.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות

[ה]ארץ והעבודה [תרע"ג-תרע"ט] 1913-1919
בשפה: עברית. תת כותר: קבץ לספרות ולעניני העבודה והישוב. רבעון מטעם הוועד המרכזי של 'הפועל הצעיר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

במתנו [תשכ"ח] 1967-
בשפה: עברית.תת כותר: כתב עת לאמנות הבמה. מעבר לשער: חוברת זו הוצאה בעזרת הסוכנות היהודית לישראל - לעניני הנוער והחלוץ - המדור לנוער. ‬ עוסקת ומיועדת לפעילות הנוער העובד והלומד.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, תנועות נוער, ההסתדרות

בשעה זו [תרע"ו] 1916-
בשפה: עברית. תת כותר: קובץ לספרות ולעניני הישוב.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

בשער [תשי"ח-] 1958-1982
בשפה: עברית. בטאון מדיני-עיוני של מפ"ם. תת כותר: במה לבעיות חברה ותרבות. תת כותר נוסף: במה לעניני חברה ותרבות. הופיע כירחון וכדו-ירחון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

גלבוע [תרפ?-תרפ"ו] 1926-
בשפה: עברית.עלון ספרותי. הוצאת עין חרוד, לפרקים. יצא פעמיים בהקטוגרף.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

דבר - מוסף לשבתות ולמועדים [תרפ"ו - ת"ש] 18-09-1925-21-06-1940
בשפה: עברית. מוסף ספרותי של העיתון 'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

דבר 01-06-1925-1996
בשפה: עברית. יומון. עיתונה הרשמי של הסתדרות העובדים הכללית. תת כותר: עתון פועלי ארץ ישראל. המייסד והעורך הראשון - ברל כצנלסון.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

דבר לילדים [תרצ"ו - תשמ"ה] 1936-1985
בשפה: עברית. שבועון לילדים של העתון 'דבר'. תחילתו כמוסף לילדים של'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

דף [תשכ"ג - תשכ"ט] 1963-1969
בשפה: עברית.תת כותר: מפעולות המדור. עורך: אברהם ברוידס.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

דף מידע, בטאון המחלקה לתיכנון של התנועה הקיבוצית המאוחדת 1983-1992
בשפה: עברית. עורך: עמנואל טל. שינה שמו ל: "אלף בתכנון" החל מחוברת 36.
שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

דפים לספרן בהתיישבות [תשמ"ד-] 1983-1993
בשפה: עברית. המשכו של 'דפים לספרן בקיבוץ' (1983-1965). כותר נוסף: 'דפים לספרן'.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

דפים לספרן בקיבוץ 1965-1983
בשפה: עברית. בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל - הועד הפועל - המרכז לתרבות ולחינוך, ברית התנועה הקיבוצית - ועדת התרבות, ועדת הספריות. ‬ בהכפלה. המשכו: 'דפים לספרן בהתיישבות'.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

התחלה 1922-
בשפה: עברית. יצא מטעם סניף ועדת התרבות של הסתדרות העובדים ביפו, תל-אביב. (גליון אחד בהקטוגרף והשני בדפוס)
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

חזות [ת"ש] 1940-
בשפה: עברית.תת כותר: חוברת לפעולה בימתית ומתן דמות למועד בקיבוץ. בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - הקבוץ המאוחד - ועדת-התרבות.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

חקיקת אל אמר [האמת שבדבר] 1937-1960
בשפה: ערבית. שבועון מצויר של ההסתדרות הכללית.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

יד לקורא [תרצ"ח - תש"ד] 1938-1944
בשפה: עברית.תת כותר: : כתב עת לספרנות, לביליוגרפיה ולארכיונאות. שינויים קלים אחרי השם יד לקורא. משנת תש"ו המשיך באותו שם כעתון חדש.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

יד לקורא [תש"ו-תשס"ג] 1946-2003
בשפה: עברית.תת כותר: כתב עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות. תת כותר נוסף: ‫כתב עת לספרנות, למידע ולארכיונאות. רבעון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

ידיעון ועדת התרבות 1961-1964
בשפה: עברית.במקומו בא: ידיעון לענייני תרבות והסברה
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

ידיעות הארכיון והמוזיאון של מפלגת העבודה [תרצ"ד - תש"י?] 1933-1951
בשפה: עברית.מכיל "דין וחשבון על פעולות הארכיון והמוזיאון של תנועת העבודה"
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

ילקוט כלבו [תשכ"ג] 1963-
בשפה: עברית.בראש השער: סמינר רכזי התרבות, הקבוץ המאוחד. גבעת ברנר.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

מדריך לרכז ופעיל התרבות [תש? - תשכ"ז] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

מולד - ירחון מדיני וספרותי 1948-1967
בשפה: עברית. נוסד 1948 משנת 1967 - כתב עת בלתי תלוי. עורכו הראשון - אפרים ברוידא.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

מולד [תש"ח-תשמ"ו] 1948-1986
בשפה: עברית. תת כותר: ירחון מדיני וספרותי. כתב עת בחסות מפא"י. משנת 1967 - כתב עת עצמאי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

מכתב לחברים 1921-1922
בשפה: עברית. יצא מטעם ועדת התרבות של הסתדרות העובדים בתל-אביב. (2 גליונות בהקטוגרף ואחד בדפוס)
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

מעברות [תר"פ-תרפ"א] 1919-1921
בשפה: עברית. תת כותר: ירחון לספרות ולעניני חברה.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

מקורות 1986-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

ניב הקבוצה [תר"ץ-תשל"ב] 1930-1972
בשפה: עברית. רבעון "חבר הקבוצות". בשנת 1951 היה לרבעון "איחוד הקבוצות והקיבוצים".
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות

על הסף [תרע"ח] 1918-
בשפה: עברית.תת כותר: קובץ לענייני החיים וספרות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

עתים [תשמ"ד-תשמ"ו] 1984-1986
בשפה: עברית. תת כותר: מאסף לשאלות החברה הקיבוצית. החל מתשמ"ה, המשך הכותר שונה ל: קובץ דברי פרוזה מאת סופרים בקיבוץ הארצי.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

[ה]פועל הצעיר [תרס"ח-תש"ל] 1907-1970
בשפה: עברית. בטאונה הראשון של תנועת הפועלים בארץ ישראל. הוקם בשנת 1907 כבטאון של מפלגת 'הפועל הצעיר'. בשנת 1930 היה לבטאון מפא"י. בשנת 1968 היה לבטאון מפלגת העבודה. בתחילה הופיע כירחון, בהמשך כדו שבועון ולבסוף - כשבועון. נסגר בשנת 1970.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות

רגב 1924-
בשפה: עברית.עורכים: נ. בנארי, א. צפורי. יצא בתל-אביב, לפרקים. ("לענייני הפועל במושבות" יצא פעמיים).
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שדמות [תשכ"א-תשנ"ה] 1960-1994
בשפה: עברית ואנגלית. רבעון של "איחוד הקבוצות והקיבוצים". מוקדש לנושאי חברה, פוליטיקה, ספרות ואומנות. תתי כותר: "במה לחינוך תנועתי", "במה לתנועה הקיבוצית", "במה קיבוצית לחברה ותרבות". כותר נוסף: "שדמות למדריך".
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

תו-שין [תש"ד-] 1943-1956
בשפה: עברית. תת כותר: בעולם, בתנועה ובארץ: שנתון לדברי ספרות, עיון וסקירה. כותר נוסף: שנתון דבר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

מאגר: עיתונות (37/355)