Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אידלסון בבה (טרכטנברג) 14/11/1895-05/01/1975
ממנהיגות תנועת הפועלות ומפעילות 'אחדות העבודה', מפא"י וההסתדרות הכללית. מזכירת מועצת הפועלות בשנים 1974-1930, חברה בוועד הלאומי, חברת כנסת וסגנית יו"ר הכנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

ארבלי-אלמוזלינו שושנה (פהימה) 26/01/1926-
מפעילי 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה. מילאה תפקידים שונים בהסתדרות ובמועצת הפועלות. חברת כנסת בשנים 1992-1966. שרת הבריאות.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

אשל תמר (שוהם) 24/07/1920-
חברת כנסת מטעם המערך בכנסת התשיעית והעשירית. יו”ר הוועדה למעמד האשה באו”ם. מזכ"ל נעמ"ת.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

ברץ מרים 1899-1970
מראשוני קבוצת דגניה. פעילה במפלגות "הפועל הצעיר" ומפא"י.
שייך למדורים:פועלות ונשים, התיישבות

בת רחל תרשיש יוכבד (מלכימן) 27/12/1902-18/08/1989
מפעילות 'הקיבוץ המאוחד', 'אחדות העבודה', ההסתדרות, מועצת הפועלות, קופת חולים, 'החלוץ' ועלית הנוער. חברת אסיפת הנבחרים והוועד הלאומי. אשת חינוך ופעילה למען מעמד האשה.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

הקטין רות 18/12/1900-14/07/1991
מפעילות 'הקיבוץ המאוחד', 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ומפלגת העבודה, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

טברסקי ז'ניה (גינצבורג) 16/08/1904-09/06/1964
מפעילות מפא"י ותנועת הפועלות, מחלוצות השירות הסוציאלי בא"י, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

כפרית שרה (קפלן-קוקסו) 26/07/1900-01/06/1983
מפעילות 'הפועל הצעיר' ומפא"י, פעילה בתנועת המושבים ובמועצת הפועלות, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, התיישבות

כצנלסון-שזר רחל 24/10/1885-11/08/1975
מפעילות תנועת הפועלות, 'אחדות העבודה', מפא"י וההסתדרות. מייסדת ועורכת ראשית של 'דבר הפועלת'. הרבתה לפעול בתחומי החינוך, התרבות וקידום הנשים.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

מאיר גולדה (מאירסון) 03/05/1898-08/12/1978
ראש הממשלה הרביעית של מדינת ישראל, מראשי תנועת העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

מייזל חנה (שוחט) -
אשת חינוך, ממיסדות ומנהיגות תנועת הפועלות בארץ.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, חינוך, התיישבות

מימון עדה (פישמן) 1893-10/10/1973
ממייסדות תנועת הפועלות וממנהיגותיה. פעילה למען זכויות הנשים בארץ ישראל. מפעילות 'הפועל הצעיר' ומפא"י. מזכירת מועצת הפועלות, חברה בוועד הלאומי, בוועד הפועל של ההסתדרות ובוועד הפועל הציוני. מייסדת משק הפועלות 'עיינות'.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, הגנה וביטחון, ההסתדרות

סאלד הנרייטה 1860-1945
מנהיגה ציונית, פעילה מרכזית בתנועה הציונית בארצות הברית, פעילה במוסדות יהודיים וקהילתיים, ממקימות ארגון 'הדסה' ואחראית על פעולות הסעד של 'הועד הלאומי'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

פרייאר רחה 1892-1984
מייסדת "עליית הנוער". מקימת "המפעל להכשרת ילדי ישראל" לקידום החינוך בילדים ממשפחות מצוקה. זוכת פרס ישראל על תרומתה המיוחדת עבור המדינה והחברה בתחום הרווחה, הנוער והקהילה.
שייך למדורים:פועלות ונשים, חינוך, תנועות נוער

קצב נוזהת 01/04/1932-
מפעילות מפא"י, מועצת הפועלות וההסתדרות הכללית, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

שמחונית יהודית 1902-05/12/1991
מפעילות ההסתדרות הכללית, תנועת הפועלות, מפא"י ורפ"י, חברת כנסת.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

מאגר: אישים (16/622)