Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

User Login

ראש האתר ספרי יעץ

נשים בישראל, עם עובד, 1991

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

באר חיים, גולדשטיין יעקב ושביט יעקב, לקסיקון האישים של ארץ ישראל, תל-אביב, 1983

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

כרמל עמוס, הכל פוליטי - לקסיקון הפוליטיקה הישראלית, דביר, 2001

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

רולף שילה הטיס, לקסיקון פוליטי של מדינת ישראל, כתר, 1998

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

שיף זאב, לקסיקון לבטחון ישראל, זמורה ביתן, מודן, 1976

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

תלמי אפרים, מה ומי, לקסיקון מלחמת העצמאות, דבר, 1964

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

תלמי אפרים, מלחמות ישראל, מה ומי בהגנה ובמאבק, דבר, 1975

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

תלמי אפרים ומנחם, לקסיקון ציוני, תל-אביב, 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

מאגר: ספרי יעץ (8/13)