Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר ההסתדרות

טבלת מבנה ארגוני של ההסתדרות 1947-1920

שטחי הפעולה של ההסתדרות 1947-1920

 

עליה וקליטה
התיישבות
הגנה
פעילות מדינית
קשרי חוץ
 

חקלאות
חרושת ותעשיה
תחבורה
פיננסים
בניה ושיכון
מסחר 

חינוך
תרבות
הסברה
הכשרה מקצועית

'הפועל'

רווחה ועזרה הדדית
מערכות בריאות
מערכות רווחה

החלוץ
תנועות נוער בחו"ל
תנועות נוער בארץ

איגוד מקצועי
'מועצת הפועלות'
איגוד הפועל הערבי


  חברות בהסתדרות
מיסוי חברים
סטטיסטיקה ואינפורמציה
משפט חברים
ביקורת פנימית
 

 

מבנה ארגוני של ההסתדרות הכללית
1947-1920

מבנה ארגוני של חברת העובדים
1947-1920

איגוד מקצועי

הסתדרויות ארציות:

 • ההסתדרות החקלאית
 • הסתדרות הפקידים,
  העובדים הסוציאלים והאחיות
 • הסתדרות פועלי הרכבת, הדואר והטלגרף
 • מהנדסים ואדריכלים
 • פועלי בניין
 • הפועלי חרושת הסתדרותית
 • פועלי הדפוס
 • פועלי המזון
 • פועלי המתכת
 • פועלי האריג
 • פועלי אפיה
 • פועלי היהלומים
 • יורדי הים
 • ברית פועלי ישראל

איגודים מקומיים:
 • איגוד מקצועי מקומי לכל ענפי העבודה
 • ועדי פועלים במקומות העבודה
 • מועצות פועלים בערים ובמושבות

 

תעסוקה:
 • לשכות עבודה


נוער עובד:


מועצת הפועלות


משפט וביקורת

 • בית דין עליון
 • משפט חברים
 • מבקר ההסתדרות
 • ועדת הביקורת המרכזית

עזרה הדדית


תרבות וחינוך


חינוך פורמלי ולא פורמלי:
 • המרכז לתרבות וחינוך: רשת החינוך לילדי עובדים (בתי ספר), גני ילדים.
 • סמינרים למורים וגננות: גבעת השלושה, סמינר התנועה הקיבוצית.
 • המחלקה להשכלה גבוהה ולהדרכה
 • אהלו
 • בית ספר לפעילי ההסתדרות
 • המחלקה לצרכי דת

תרבות:
 • המרכז לתרבות, ועדת התרבות
 • השכלה לא פורמלית לחברי ההסתדרות
 • ידיעת הארץ
 • חדרי עיון
 • תיאטרון האהל
 • מקהלות, וריקודי עם
 • עיתון דבר
 • הוצאת הספרים 'דבר'
 • הוצאת הספרים עם עובד
 • הוצאת הספרים ספרית פועלים (השוה"צ)
 • הוצאת ספרים הקיבוץ המאוחד
 • הוצאת הספרים 'השדה'
 • עיתון 'השדה'
 • בית ההוצאה הערבי
 • במות הגופים ההתיישבותיים (תיאטרון, מחול, מקהלות)


קשרי חוץ

 • מחלקה מדינית

המשק העצמי

ההתיישבות העובדת

הקואופרציה – מרכז הקואופרציה

חטיבת תחבורה והובלה

חטיבת חרושת ומלאכה

חטיבת שירותים

 • קופת הקואופרטיבים
 • נוע בע"מ

 


קואופרציה יצרנית (חרושת ומלאכה):

 • קואופרטיבים תעשייתים (דפוס, תעשיות עץ, אפיה, ייצור מרצפות וכו')

קואופרציה שירותית:

 • מטבחי פועלים

קואופרציה תחבורתית :

 • קואופרטיבים לתחבורה ולמשאות:
  • נשר
  • שלב

 

 

קואופרציה לשיכון:

 • קריות
 • שכונות פועלים בערים ובמושבות
 • קריות פועלים

קןאופרציה לאשראי וביטוח:

 • החקלאית (וטרינריה)
 • ביטוח חקלאי הדדי
 • אגודות לביטוח הדדי
 • קופות מלווה וחיסכון

קואופרציה צרכנית:

 • צרכניות

 


המשק הציבורי

תאגידים של חברת העובדים סולל בונה
 • כור (למפעלי החרושת)
 • אבן וסיד
בנק הפועלים:
 • אמפל
 • ביצור בשיתוף עם הסוכנות היהודית

הסנה:

 

שיכון:

 

נוה עובד:

 

 

 

 


מפעלים משותפים

 

 • מקורות (בשיתוף הסוכנות היהודית)
 • נחשון
 • צים (בשיתוף הסוכנות היהודית)
 • אוירון (בשיתוף עם הסוכנות היהודית)
 • יכין
 • חק"ל [חברה קבלנית לחקלאות] (בשיתוף עם הסוכנות היהודית)

 

חזור לראש הדף | הדפס דף זה | חזרה לדף קודם | חזרה לעמוד הבית |