Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

User Login

ראש האתר משק וקואופרציהארגונים עיקריים של חברת העובדים

 

 

 

 

תאגידים עיקריים


 

 

 

 

 

משק ציבורי


משק עצמי

 

ענף

 

ההתישבות

העובדת

 

קואופרציה

עירונית

 

 

 

 

תעשיה

כור

תעשיה קיבוצית

הארגז, נמליט

 

תיעוש

מפעלים אזוריים

מאפית אחדות

 

מפעלי סו"ב/אבן וסיד

תנובה

דפוס אחדות

 

 

 

 

חקלאות

יכין חק"ל

קיבוצים

 

 

 

מושבים

 

 

 

 

 

בניה

סולל בונה

שיכון עובדים

מפעל הבניה של

הקבה"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשתית

מקורות*

 

 

 

 

 

 

כספים

בנק הפועלים

קרנות תנועתיות

 

 

הסנה

 

 

 

קרנות פנסיה

 

 

 

 

 

 

 

שיווק

סיטונאי

כור סחר

המשביר המרכזי

תנובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספרי

 

אגודות:

קואופ ת"א, דן

השרון;

הצפון;

ירושלים

 

שיווק

קמעונאי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשביר לצרכן


תחבורה

אל על*

ארקיע*

צים*

 

קואפרטיבים לתובלה

קאל

אגד,

דן

שלב

 

  


 

 

 

 

 

 

תיירות

מלונות מוריה

בתי הארחה

 

 

היסתור

 

 

 

קופ"ח,

בתי הבראה**

 

 

 

מלון הצפון (ש"ע)

 

 

 

 

 

 

 

הוצאה

לאור

עם עובד

הקיבוץ המאוחד

 

 

דבר

ספרית פועלים

 

 

 

למרחב

 

 

 

על המשמר


 

*

לחבה"ע, שהיתה שותפת ב50% בעת ההקמה, נותר אז אחוז קטן

 

במקורות, צים ואל על (שעברו לשליטת הממשלה)ו - 50% בארקיע.

**

קופ"ח לא היתה חלק מחבה"ע, אך פעילותה הכלכלית התנהלה

כחלק ממשק העובדים

 

 

 

 

חזור לראש הדף | הדפס דף זה | חזרה לדף קודם | חזרה לעמוד הבית |